Топ производителите имат проблем на най-големия автомобилен пазар. С едно изключение