Цените на петрола падат, добивите на суровината в САЩ се увеличават