Над 10 000 възпитаници на НПГВМ „Иван П.Павлов“ ще честват 70-годишнината й