Данни за лизинговите дружества и търговията ще са във фокуса на седмицата