М. Николова: Въпросът за извънредния труд ще се решава чрез колективно договаряне