Вече можете да изтривате изпратени съобщения в Messenger