Завладяната държава е основна причина за корупцията в България