Легендарният първи император Дзиму и Денят на основаване на държавата в Япония