С холандския опит ще се срещнат производители на плодове и зеленчуци на InteliFresh 2019