20 господа, които са намерили странен начин за решаване на проблемите