Строителите в София отнесли глоби за 2.1 млн. лв. през 2018 г.