Инж. Делчо Николов: Новите технологии са гаранция срещу криза