БСК организира публична дискусия за новите изисквания към касовите апарати