Много малко от случаите на насилие над деца стигат до социалните работници