Появата в Европа на насочени към Русия ракети е определено за „неизбежно”