Според ТЕЛК момче с прогресиращо и нелечимо заболяване трябва да ходи на работа