Доброто все още съществува! Зъболекар помогна на съседа си, останал без дом