Нова узвимост позволява смартфоните с Android да бъдат хакнати с PNG файл