Намерен е прост начин за превръщане на пластмасовите отпадъци в гориво