Всеки втори турчин, търсещ убежище в чужбина, се насочва към Германия