Според проучване демокрацията във Франция не функционира благоприятно