Британската икономика се забавя осезаемо през ноември