Циганин от Войводиново: Гяури, ще ви горят къщите! Войводци, просто много тежко ще живеете!