Партиите обявиха приоритетите си за новия политически сезон