Въвежда първия у нас безкръвен тест за белодробна зрялост на плода