Банка ДСК използва SAS, за да отговори на изискванията на IFRS9 стандартите - Финансов дневник