Д-р Лиса СУ, президент и CEO на AMD, направи важни анонси в своята програмна реч на CES 2019