Книжата на Netflix поскъпнаха след по-високата прогноза на UBS