Норвегия ще претендира за дял в трансграничните с Русия находища в Арктика