Петър Курумбашев: успяхме да защитим националнияте ни интереси по пакета "Мобилност"