Почти всеки втори търсещ убежище от Турция получава закрила в Германия