НР и Lenovo са най-големите производители на компютри през 2018г.