Земетресението, погубило десетки хиляди и родило нов архитектурен стил