Отлагането на пакет „Мобилност” е шанс да се договори по-добро заплащане за шофьорите