На 60 г. без нито една бръчка: историята на най-популярната кукла