Фондът на фондовете започна консултации за Фонд за технологичен трансфер