С 250 000 души се е увеличило населението на София за 10 години