ЗАРАДИ „ЗАБЛУДЕНО” ПИСМО: Мъж с увреждане остава без инвалидна пенсия?