Обзор на европейската търговска сесия в четвъртък, 10.01