ФНИ набира проекти по програмата за двустранно сътрудничество България-Русия