„Терем“, „Кинтекс“ и „Авионамс“ вдигат оборотите, ВМЗ намалява печалбата