Новият парламентарен сезон: избори, изтребители и още скандали