Канадското вдъхновение, което превръща леда в пара