Изложенията SIMA и SIA стартират през февруари в Париж