Започва подготовка за прилагането на Фонда за технологичен трансфер