КОС влиза на проверка в завод "Арсенал" в Казанлък