ФНИБ АДСИЦ получи разрешение за строежа си в София тех парк