Договори за 2,5 млрд. лв. са сключени до момента по Оперативна програма „Региони в растеж“