Световния ден на почвата отбелязаха в ПГ МСС „П. К. Яворов“ в гр. Гоце Делчев