Злополучният ремонт на „Графа“ – 100% щета за еврофондовете